แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
ฆ่าเชื้อโรค พร้อมจำหน่าย

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด เป็นโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ฆ่าเชื้อโรค และดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน, เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ โดยมุ่งเน้นความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาตลอดระยะเวลากว่า 97 ปี โรงงานผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP : PIC/S) จากกระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า แพร่ขยายไปทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงออกมาแนะนำวิธีเบื้องต้นในการป้องกันการติดเชื้อ โดยการล้างมือและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ หลังจากที่ทำกิจกรรมต่างๆเสร็จทุกครั้ง โดยแอลกอฮอล์ที่นำมาใช้ทำความสะอาดมือจะต้องมี ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70% v/v ขึ้นไป จึงจะมีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคได้ ความเข้มข้นที่ต่ำกว่า 70% v/v จะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

ขนาด 50 ml
ขนาด 60 ml
ขนาด 250 ml

คุณสมบัติ แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

 • ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ 75% โดยปริมาตร (%v/v)
 • ฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99%
 • ไม่ต้องล้างน้ำออก
 • เจลแห้งเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ
 • ปลอดภัยสามารถใช้กับเด็กได้
 • ผลิตจาก เอทิล แอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายเมื่อหยิบหรือสัมผัสอาหารรับประทาน
 • ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษ เช่น เมทานอล (Methanol)

มีจำหน่ายดังนี้

 • 1. ชนิดขวดบีบ ขนาด 50 ml. และ 60 ml.
 • 2. ชนิดขวดปั๊ม ขนาด 250 ml.

ช่องทางการสั่งซื้อ

วิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ที่ถูกต้องและปลอดภัย

 • 1. ดูจากชนิดของแอลกอฮอล์
  โดยมากชนิดแอลกอฮอล์ที่ทางแพทย์แนะนำให้ใช้ได้ คือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol หรือ Ethanol) และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol หรือ Isopropanol เรียกย่อๆว่า IPA) แอลกอฮอล์ทั้งสองชนิดสามารถใช้ผลิตทั้งผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางได้ ขึ้นอยู่กับเกรดของแอลกอฮอล์ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป แต่สำหรับ IPA จะแนะนำให้ใช้เฉพาะภายนอก เช่นใช้ล้างรอบบาดแผล ไม่แนะนำให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก เช่น Alcohol gel เพราะหากหยิบจับอาหารเข้าปาก อาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายได้
 • 2. ดูจากเกรดของแอลกอฮอล์ เกรดของแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดคือ ฟาร์มา เกรด (Pharma Grade) จะมีความบริสุทธิ์สูงใช้ในการผลิตยา ซึ่งโรงพยาบาลต่างๆ จะใช้แอลกอฮอล์จากแหล่งนี้เป็นหลัก สามารถดูได้จากฉลากข้างขวด ต้องมีเลขทะเบียนยาที่ได้รับอนุมัติจาก อย. เกรดของ แอลกอฮอล์รองลงมา คือ Commercial Grade ซึ่งมีความบริสุทธิ์ลดลงมา ไม่สามารถใช้ทำผลิตภัณฑ์ยาได้ แต่สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก และใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • 3. ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทั้งที่เป็นยาและเครื่องสำอาง เช่น แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70%v/v ขึ้นไป จึงจะมีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคได้ ความเข้มข้นที่ต่ำกว่า 70%v/v จะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้
 • 4. ดูเครื่องหมายว่าได้ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งกับ อย.แล้ว ในผลิตภัณฑ์ยา เช่น ยาแอลกอฮอล์สำหรับล้างแผลต้องมีเลขทะเบียนยาที่ได้รับอนุมัติจาก อย. กำกับอยู่บนฉลาก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ต้องมีเลขที่ใบรับจดแจ้งที่ได้รับอนุมัติจาก อย. แสดงอยู่บนฉลาก
 • 5. ในฉลากต้องระบุชื่อผู้ผลิตและที่อยู่ ที่ได้รับอนุญาต จาก อย. ให้เป็นผู้ผลิตยา และ/หรือเครื่องสำอางชนิดนั้นๆ ครบถ้วน สามารถสืบค้นแหล่งที่มาได้

ข้อควรระวังในการใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

 • ควรหลีกเลี่ยงการวางหรือใช้ใกล้เปลวไฟ หรือวางไว้ในที่อุณหภูมิสูงๆ
 • ไม่ควรใช้กับบริเวณที่ผิวบอบบาง เช่น ขอบดวงตา บริเวณผิวอักเสบ

วิธีการใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมืออย่างถูกต้อง

หลายคนมักที่จะละเลยหรือไม่ใส่ใจในขั้นตอนการใช้ให้ถูกวิธีมักจะคิดกันว่าแค่นำมาถูๆกับฝ่ามือก็เพียงพอแล้ว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) และกรมควบคุมโรคได้แนะนำ วิธีการใช้ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุดดังนี้

 • 1. กดหรือเทแอลกอฮอล์ลงบนฝ่ามือ
 • 2. นำฝ่ามือทั้ง 2 ข้างมาถูด้านในกันในลักษณะที่เป็นวงกลม
 • 3. นำฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่ง ถูกับบริเวณหลังมือและซอกมือของอีกข้าง ทำแบบนี้สลับกันกับอีกด้าน
 • 4. ประกบฝ่ามือเข้าหากัน ถูซอกนิ้ว เอามือ 2 ข้างประสานกันในลักษณะที่แต่ละนิ้วคั่นระหว่างกัน และถูขึ้น-ลง
 • 5. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ แล้วงอนิ้วมือทั้ง 2 ข้าง และเกี่ยวเข้ากับมืออีกข้าง โดยให้ปลายนิ้วมือ ทั้ง 2 มือสัมผัสกับฝ่ามือของแต่ละข้างถูไปมาจนรู้สึกว่ามือสะอาดดีแล้ว
 • 6. ถูนิ้วหัวแม่มือ-กางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างหุ้มนิ้วหัวแม่มือและถูขึ้นลง ทำให้สะอาดทั้ง 2 ด้าน
 • 7. ถูปลายนิ้วด้วยฝ่ามือ-แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูที่ฝ่ามือเป็นลักษณะหมุนตามเข็มนาฬิกาและหมุนทวนเข็มนาฬิกา แล้วสลับทำอีกข้างเหมือนกัน
 • 8. ใช้มือ ข้างหนึ่งกำข้อมือของอีกข้างแล้วหมุนไปมา ประมาณ 10 รอบ สลับทำอีกข้างเหมือนกัน