กิจกรรม

หน้าแรก > กิจกรรม

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บริจาคเตียงให้สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (ขวาสุด สูทสีเทา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด พร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเตียงเข็นผู้ป่วยพิเศษรุ่น Medi cruiser เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บี.เอ็ล.ฮั้ว และบริษัทในเครือ บริจาคยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,207,709 บาท เพื่อผู้ป่วยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้สมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ

ดอน ปรมัตถ์วินัย (คนที่ 6 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย พรพิมล กาญจนลักษณ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, จุฬามณี ชาติสุวรรณ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวง, อุรีรัชต์ เจริญโต (คนที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, พืชภพ มงคลนาวิน (คนที่ 1 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ, ร้อยโทพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา (คนที่ 10 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมอาเซียน และ เพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย (คนที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้ร่วมพิธีรับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จาก ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (คนที่ 7 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ (คนที่ 8 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการบริหาร และ สุเทพ นำวงษ์สำราญ ผู้จัดการทั่วไป (คนที่ 9 จากซ้าย) บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในนามบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ จำนวน 1,207,709 บาท ให้แก่ สมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อผู้ป่วยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บริจาคอาหาร แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ร่วมส่งอาหารกลางวัน เพื่อมอบความห่วงใยแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บริจาคอาหาร แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ร่วมส่งมอบอาหารกลางวัน แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแล, รักษาและป้องกันโรคต่างๆ ของประชาชนที่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาล กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บริจาคอาหาร เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคลองสามวา

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บริจาคอาหาร แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ร่วมส่งมอบอาหารกลางวัน แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

บริษัท บี. เอ็ล. ฮั้ว จำกัด บริจาคยารักษาช้างเร่ร่อน และ ช้างในหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท บี. เอ็ล. ฮั้ว จำกัด บริจาคยามูลค่า 80,000 บาท ให้น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ (ขวา) นายสัตวแพทย์ สำนักพระราชวัง และกรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เพื่อนำยาไปช่วยดูแล รักษาช้างเร่ร่อน และ ช้างในหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์