ติดต่อเรา

โรงงาน

4 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา12, ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน, กรุงเทพฯ 10600

สำนักงานขาย

2 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา12, ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน, กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : (66) 0-2437-0154-5
โทรสาร : (66) 0-2437-5655
อีเมลล์ : gm@blhua.com