สินค้า

Pharmaceutical Products

1. Gastrointestinal & Hepatobiliary System
2. Cardiovascular & Hematopoietic System
3. Respiratory System
4. Neuromuscular System
5. Antibiotics
6. Other Chemotherapeutics
7. Genito-urinary System
8. Endocrine & Metabolic System
9. Vitamins & Minerals
10. Dermatologicals
11. Allergy & Immune System
12. Intravenous & Other Sterile Solutions

Implant Products

1. Spine Prosthesis
2. Hip Prosthesis
3. Knee Prosthesis
4. Cervical Spine Prosthesis
5. Bone Cement
6. Bone Graft

Chemical Products

ในส่วนของเคมีภัณฑ์ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ มากกว่า 300 ชนิด โดยสามารถจัดแยกตามคุณสมบัติที่นำไปใช้ได้ดังนี้
1. เคมีทางเภสัชกรรม เป็นเคมียาตัวหลัก หรือตัวยาสำคัญในการใช้รักษาโรคโดยตรง และเคมีร่วมในสูตรปรุงแต่งตามตำรับยาสากล มีทั้งใช้ภายนอก และเคมีสำหรับรับประทาน
2. เคมีสำหรับเครื่องสำอาง เป็นเคมีหรือตัวยาที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องสำอางต่างๆเช่น ครีม โลชั่น เคมีป้องกันแสงแดด
3. เคมีทางอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเคมีที่ใช้ประกอบอาหาร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่นเคมี ช่วยในการเก็บถนอมอาหาร